Hydrolab HL4 Multiparametrová sonda

New Hydrolab Platforma: Spolehlivost, snadná obsluha, metadata

Hydrolab HL4 od firmy OTT Hydromet patří k další generaci multiparametrových sond k měření kvality vody. Spolehněte se na to, že sonda pracuje správně a případné problémy tak vyřešíte rychle a spolehlivě. Zjednodušte kalibrační úkoly a generujte platně, vědecky fundované výpovědi/stanoviska. U monitorovacích úkolů na místě používejte Hydrolab HL4 společně s obslužným přístrojem Surveyor HL. Při stacionárním monitoringu nabízí Hydrolab HL4 integrovaný datalogger a jednoúčelové komunikační moduly pro snadnou integraci do externích systémů pro logging nebo dálkový přenos. Spolehlivost sondy, její snadná obsluha a informační metadata zaručují data o kvalitě vody, kterým můžete věřit.

Vyžádat nabídku nebo poradenství
 •  Systém vlastní kontroly prověří stav přístroje, ukáže problémy, označí dotčená data a nabídne pomoc při řešení problému
 •  Stav sensoru se uloží s každým datovým řádkem a je k dispozici v souboru logging – nepostradatelné metainformace pro validaci dat
 •  Řízené, poloautomatické kalibrační programy
 • Individuálně nastavitelné intervaly kalibrace a údržby s automatickým ukazatelem termínu provedení
 • Automatické ukládání výsledků s uvedením data, času, typu kalibrace, označení uživatele a poznámek
 • Kdykoliv přístupné zprávy o kalibraci s informacemi o předešlých kalibracích a kontrolních programech.
 • Zjednodušená kontrola kalibrace pro rychlou kontrolu překročení tolerance;  výsledky se ukládají pro referenční účely
 • K dispozici jsou speciální komunikační moduly pro snadnou integraci do externích systémů pro záznam dat a dálkový přenos.
 •  Řeky a potoky, jezera a údolní nádrže a prameny/studny podzemních vod
 • Zátoky se slanou nebo špinavou vodou, ústí řek a pobřežní oblasti
 • Vhodné pro bodové  / profilové měření a průběžný monitoring
Back