OTT Parsivel²

OTT Parsivel2 je multifunkční laserový optický Distrometer pro maximální nároky. Přístroj pracuje na principu extinkce a měří částice srážek na základě odstínění, které vyvolávají, když míjejí laserový pás. Z prvotních dat se vypočítá množství a intenzita srážek, viditelnost za deště, kinetická srážková energie a ekvivalentní radarová reflexe.

 • druh srážek, intenzita, velikost a rychlost srážek, radarovou odrazivost
 • Optický laserový disdrometer pro pevné a kapalné srážky
 • Klasifikace měřených srážek do 32 tříd pro velikost a rychlost částeček (kapky deště, sněhové vločky, kroupy, atd.)
 • SDI-12/RS485, Impulsní výstup
Vyžádat nabídku nebo poradenství
 • Přesnost – měří velikost a rychlost každého jednotlivého hydrometeoru a z toho odvozuje všechny podstatné meteorologické parametry
 • Bez údržby – bez pohyblivých částí nebo záchytné nádoby
 • Odolnost – průběžná a přesná data ke srážkám za všech okolních a povětrnostních podmínek; integrovaná ochrana proti přetížení
 • Úspornost – úsporná elektronika a galvanické oddělené, ovladatelné vyhřívání hlavy pro flexibilní napájení proudem a minimální spotřebu energie
 • Komfort – integrované rozhraní USB pro konfiguraci a online monitoring přes laptop
 • Měření srážek: podrobný záznam druhu, množství a rozložení srážek. Klasifikace dat do 32 tříd podle standardu World Meteorological Organization (WMO)
 • Sledování podmínek na silnicích: Množství a složení srážek spolu s viditelností za deště podávají přesný obraz podmínek na silnicích
 • Včasná výstraha před povodní: v kombinaci se sensory stavu hladiny vody je OTT Parsivel2 centrální složkou výkonného systému včasné výstrahy před povodní
 • Erozní modely: OTT Parsivel2 vypočítá kinetickou srážkovou energii, s dalšími parametry, jako stav půdy nebo reliéf podává důležitý input pro erozní modely
Back