OTT Pluvio²

Přístroj na měření srážek OTT Pluvio2 měří přesně a spolehlivě – nezáleží na tom, jestli jde o mrholení, silný déšť, kroupy nebo sníh. Při zohlednění okrajových faktorů, jako je teplota a vítr, zaznamenává metoda odvažování jak množství, tak také intenzitu všech srážek. Přístroj OTT Pluvio2 byl vyvinut ve spolupráci s předními meteorologickými službami a splňuje maximální nároky, je dlouhodobě stabilní a má srovnatelně nízké provozní náklady.

 • Intenzita srážek, kumulovaná hodnota srážek, obsah záchytné nádoby v reálném čase
 • Srážkoměr založený na váhovém principu s velmi přesným snímačem pro kapalné a pevné srážky
 • srážkoměr pracující za všechpovětrnostných podmínek, téměř bezúdržbový bez pohyblivých částí, splňuje všechny požadavky směrnice WMO č. 8
 • SDI-12/RS485, Impulsní výstup
Vyžádat nabídku nebo poradenství
 • Vysoká přesnost měření: Přesnost měření +/- 1 mm, pro celou dobu životnosti přístroje s algoritmy filtru pro kompenzaci větru, teploty a odpařování
 • Téměř bezúdržbový provoz: kalibrace odvažovacího článku a elektroniky sensoru platí po celou dobu životnosti přístroje a hermeticky uzavřený měřící systém ušetří údržbu v místě měření. Nepříjemné čištění ucpaných trychtýřů nebo filtrů odpadají.
 • Flexibilní možnosti komunikace: SDI-12, RS-485 a impulsní výstup
 • Možnost napájení solární energií – možnost použití také na soběstačně napájených místech měření
 • Vhodné pro každé místo – díky možnému prstencovému vyhřívání, které je volitelně k dispozici, nedochází k zasypání sběhem, volitelná ochrana proti větru pro zvláště exponovaná stanoviště
 • Včetně obslužného software, vedeného pomocí nabídky – pomocí USB rozhraní lze snadno spojit Pluvio2 s notebookem a provádět kontroly funkce a testy přesnosti na místě
 • Snadná instalace na 4" trubkách
 • Měření srážek: průběžné měření v reálném čase – déšť, sníh a kroupy za všech podmínek, také na místech měření bez infrastruktury
 • Sledování podmínek na silnicích: množství a složení srážek spolu s viditelností za deště podávají přesný obraz podmínek na silnicích
 • Včasná výstraha před povodní: v kombinaci se sensory stavu hladiny vody je OTT Pluvio2 centrální složkou výkonného systému včasné výstrahy před povodní
Back