Flo-Dar (Marsh McBirney)

Bezkontaktní měření průtoku pomocí Flo-Dar

Podstatnými komponenty přístroje Flo-Dar jsou radarový sensor pro měření rychlosti průtoku a ultrazvukový sensor k měření stavu vody/hladiny. Tento univerzální přístroj se montuje nad hladinu vody a měří spolehlivě jak na malých, přírodních tocích, tak také na umělých korytech. Pro výpočet průtoku je při mobilní použití k dispozici datalogger FL900, při stacionárním použití pak stanice Flo.

Vyžádat nabídku nebo poradenství
 • Robustní a na údržbu nenáročný sensor Marsh McBirney pro stacionární nebo mobilní použití – přesné měření průtoku při komplikovaném proudění
 • Ideální pro problematická místa (agresivní média, vysoký obsah pevných látek …) – nedochází k zanášení bahnem a kalem, ke ztrátě dat z důvodu znečištění
 • Sensor se velmi snadno montuje a kvůli údržbě jej lze snadno vyjmout z držáku. Při měřeních v kanále se ani nemusí vstupovat do šachty
 • Volitelně: přídavný elektromagnetický sensor na měření rychlosti pro místa, ohrožená záplavami (varianta SVS)
 • K dispozici je provedené, zabezpečené proti poruchám
 • Malé přírodní toky
 • Umělá koryta, jako zavlažovací kanály, přítoky a odtoky čističek a dešťové a odvodňovací kanály
 • Pro malé rychlosti toku od 2 cm/s a hladiny vody od 1 cm
 • Kontrola/kalibrace modelů kanalizace
 • Kontroly k posouzení kanálů odpadních vod
 • Přívody čističek
 • Sledování kanálových sítí
 • Studie kapacity
 • Přepady směšovacích systémů
 • Studie cizích vod
 • Studie exfiltrace
 • Vyúčtování/výpočet poplatků stočného
Back