OTT Z 400

Počitadlo pro hydrometrická měřící křídla

Digitální počitadlo OTT Z400 ušetří při měřeních proudění hydrometrickými měřícími křídly spoustu času. Na základě impulzů křídla eviduje automaticky počet otočení propeleru. Navíc může ihned po měření vypočítat rychlost toku (volitelně). Přístroj Z400 lze použít k měřením s křídly na tyči a plovoucími křídly a poskytuje vždy optimálně upravený modus měření.

  • Mobilní
  • Počítadlo impulsů
  • Počet impulsů
  • Malé počítadlo impulsů od mechanických vodoměrných vrtulí s možností přímého výpočtu rychlosti proudění a možností uložení parametrů používaných vrtulí.
  • 50 Hz (680 Ohm), 100 Hz
  • ± 0,01 s / ± 0,5 Impulsu
Vyžádat nabídku nebo poradenství
  • Různé módy měření, upraveny podle použití: měření impulzu, času a integrace
  • Přesný výpočet rychlosti toku (volitelně): Přístroj Z400 používá individuální srovnání měřícího křídla, které si může uživatel při uvedení do provozu interně uložit.
  • Díky rozhraní USB snadné zadávání základního nastavení přes PC
Back