SubAV / AV 9000

Technologie Doppler k měření průtoku pomocí sensoru proudění SubAV

Sensor proudění Sub AV (Submerged Area Velocity) pracuje s ultrazvukovou technologií Doppler a a proto je ideální pro média s obsahem unášených nerozpuštěných látek. Integrované teplotní čidlo umožňuje měření rychlosti s kompenzací teplot, snímač tlaku měří stav vody/hladiny. Inteligentní vyhodnocení signálu v externím analyzujícím modulu AV9000 zajišťuje také v horších podmínkách spolehlivé průměrné hodnoty. Tyto hodnoty se předávají pro výpočet průtoku do datalogeru FL900.

Vyžádat nabídku nebo poradenství
 • Společně s analyzujícím modulem Hach podává sensor proudění Sub AV od American Sigma přesné hodnoty rychlosti s kompenzací teplot. Kompaktní, hydrodynamický tvar sensoru zaručuje minimální odpor proudění.
 • Nejmodernější, inteligentní metoda vyhodnocení signálu v externím analyzujícím modulu Hach AV9000 zaručuje vynikající výsledky měření i při turbulentním toku nebo při nehomogenní velikosti/rozdělení částic. Při umístění do vybrání v datalogeru FL900 je analyzující modul okamžitě připraven k použití.
 • Promyšlená standardní nastavení umožňují snadné a rychlé uvedení do provozu. Pro použití na problematických místech jsou k dispozici rozšířená nastavení a diagnostické nástroje.
 • Sensor se snadno přenáší a na místě se propojuje s datalogerem přes plug-and-play. Kontrolní program vám dává jistotu, že sensor funguje správně.
 • Volitelně je k dispozici varianta s naplněním olejem – to snižuje náklady na údržbu při znečištění mikroorganizmy, štěrkem nebo nečistotami.
 • Měření průtoku v otevřených vedeních a kanálech, např. v odpadních vodách, dešťových vodách  a zavzdutých kanálech, nebo v přítocích a odtocích ČOV.
 • Vhodné také pro měření ve stokách, čerpacích stanicích nebo vodních elektrárnách.
 • Přítoky a odtoky zařízení, např. čističek odpadních vod
 • Hodnocení kanálů odpadních vod
 • Kapacitní studie
 • Sledování sítí kanálů
 • Přepady směšovacích systémů
 • Kontrola cizích vod
 • Vyúčtování, specifické podle množství (komunální a průmyslová odpadní voda)
Back