OTT CBS

Pneumatický snímač OTT CBS k bezdriftovému měření stavu vody při měřeních hladiny, příp. stavu vody

Kompaktní pneumatický snímač měří tlak vzduchu a přecházející tlak vedení. Z rozdílu mezi oběma signály se s kompenzací driftu vypočítá stav vody. Nepřímá metoda umožňuje instalaci sensoru mimo vodu, tlakový měřící článek a měřící elektronika zůstanou v suchu. Výsledky měření jsou k dispozici přes rozhraní SDI-12 nebo analogový signál 4…20 mA.

  • Podzemní a povrchové vody
  • mepřímé měření založené na pneumatickém principu
  • Vodní stav/tlak
  • Nepřímé měření založené na pneumatickém principu umožňuje instalaci snímače do suchého prostředí (není ve styku s vodou)
  • 0 ... 15 m nebo 0 ... 30 m
  • ±3 mm (verze se zvýšenou opřesností); ± 5mm (standardní verze a pro rozsah 30 m)
  • Ne
  • SDI-12 nebo RS-485 (SDI-12 Protokol)
Vyžádat nabídku nebo poradenství

Uvedení do provozu bez software všechna nastavení lze provádět na místě přes sůínač DIP

Snadná integrace do stávajících měřících sítí – Standardní rozhraní (SDI-12 a 4…20 mA, RS485); připojení vzduchového vedení  s různým vnitřním průměrem (2 mm, 4 mm nebo 1/8") a stávajících standardních tlakových vedení 4 mm

Maximální přesnost – jak pro standardní provedení do rozsahu měření 15 m, tak pro obě další opce: rozsah měření do 30 m díky rozšířené kalibraci nebo verze s přesností měření ± 3 mm pro prvních 4,5 m z rozsahu měření 15 m (specifikace USGS)

Větší bezpečnost měření – integrovaná ochrana proti přetížení sleduje stále tlak ve vedení a proud v motoru čerpadla

Optimalizovaná spotřeba proudu – díky inteligentní strategii čerpadla dávkuje CBS přesně potřebné množství vzduchu. To minimalizuje tvorbu kondenzátu, prodlužuje životnost čerpadové jednotky a snižuje spotřebu proudu.

Měření stavu vody v řekách, potocích, kanálech a jezerech

Studny se spodní vodou

Přehradní hráze, zavlažovací zařízení, zásobníky vody, nádrže na dešťovou vodu

Na dlouhých plochých hrázích

Zvláště vhodné do oblastí, ohrožených úderem blesku

 

Back