OTT ecoLog 800

Měření stavu vody, teploty vody a vodivosti a dálkový přenos via GSM/GPRS pomocí OTT ecoLog 800

OTT ecoLog 800 je ekonomický systém pro spolehlivý dlouhodobý monitoring stavu vody, teploty a vodivosti spodních vod. Kromě vysoce kvalitní sensoriky pro vlastní měřící úkoly obsahuje tento kompaktní systém všechno, co je zapotřebí k ukládání a přenos dat. Rozmanité protokoly pro přenos umožňují flexibilní cesty dálkového přenosu.

  • Podzemní a povrchové vody
  • Relativní snímač tlaku s keramickou membránou + snímač vodivosti se 4 grafitovými elektrodami
  • Vodní stav/tlak, teplota vody, vodivost
  • Integrovaný GSM/GPRS modem, s lithiovým zdrojem provoz až 10 let
  • Vodní stav: 0 … 4, 10, 20, 40 a 100 m, Vodivost: 0,001 … 2,000 mS/cm, 0,10 … 100,00 mS/cm
  • Vodní stav: ± 0,05% z rozsahu měření Vodivost: 0, 001 … 2,000 mS/cm, ±0.5% z měřené hodnoty; 0,10 … 100,00 mS/cm ±1,5% z měřené hodnoty
  • Ano
Vyžádat nabídku nebo poradenství

Dálkový přenos dat: Data, informace o stavu a výstražná hlášení se dostnou pomocí SMS, FTP, HTTP nebo e-mailem přímo do kanceláře – to ušetří cesty na místo měření za účelem odečtení dat a snižuje nároky na údržbu na místě.

Kompletní vestavba: Všechny komponenty jsou bezpečně uloženy ve vodoměrné trubce – tak je systém chránen před vandalismem.

Životnost baterie: cca 10 let s lithiovými bateriemi, také použití alkalických baterií je možné. Baterie lze rachle a bez nářadí vyměnit na místě.

Dlouhodobá přesnost: Robustní keramický tlakový měřící článek je tvarově stálý; měřící článek vodivosti se 4 elektrodami podává přesná data o obsahu soli a TDS (množství rozpuštěných látek).

Snadná obsluha: Jeden a ten samý intuitivní program pro obsluhu pro setup a download dat na místě; snadno přístupné rozhraní IrDA usnadňuje komunikaci s PC.

Stály monitoring vč. dálkového přenosu dat stavu vody, teploty a vodivosti ve vodoměrných trubkách od 2", studničních šachtách, tekoucích vodách a kanálech

Monitoring ve spodních a povrchových vodách

Sledování intruze slané vody v pobřežních oblastech

Monitoring ve studních s pobřežním filtrátem

Renaturizace někdejších pískoven a štěrkoven nebo vlhkých biotopů

Rekultivace míst se starými zátěžemi a devastovaných ploch povrchových dolů

Umělé obohacení vodonosných vrstev spodních vod

Zjištění geogenního zasolení spodních vod

Kontrolní měření v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech

Zjištění prostorového rozdělení vodivosti a teploty vody

Back