OTT RLS

Nízkoenergetický impulzní radar OTT RLS pro bezkontaktní měření stavu vody v povrchových vodách. Vhodný pro vzdálená a těžko přístupná místa.

OTT RLS využívá technologii impulzního radaru pro bezkontaktní měření stavu vody. Bez nákladných stavebních opatření se umístí přímo nad měřenou vodní hladinu. Díky nízké spotřebě proudu a standardnímu rozhraní je zvláště flexibilní. Díky velkému rozsahu měření až 35 m měří spolehlivě také z větší vzdálenosti.

  • Povrchové vody
  • Impulsní radarový snímač , bezkontaktní měření
  • Vodní stav/vzdálenost ke hladině
  • Velmi úsporný impulsní radar pro venkovní použití sloužící k bezkontaktnímu měření výšky hladiny na povrchových tocích. Instaluje se na mostech nebo jiných nosných konstrukcích
  • 0,4 … 35 m
  • 0.8 … 2 m: ± 10 mm; 2 … 30 m: ±3 mm; 30 … 35 m: ±10 mm
  • Ne
  • SDI-12 nebo RS-485 (SDI-12 Protokol)
Vyžádat nabídku nebo poradenství

Vysoká přesnost – Vliv vln se početně vyrovnává; bezkontaktní technologie dodává vysokou přesnost měření a zajištění před výpadky dat v každé situaci, nezávisle na teplotě, znečištění nebo povodni.

Flexibilní integrace – Standardní rozhraní pro komunikaci s dataloggery a periferními přístroji (rozhraní SDI-12 příp. RS-485, výstup signálu 4…20 mA).

Snadná instalace – Lehké, kompaktní pouzdro se umístí např. na mostech, lávkách nebo pomocných konstrukcích, čelní desku lze bez problémů vyrovnat díky volně otočnému zavěšení.

Promyšlený design – Nenápadný kompaktní tvar chrání před vandaly, konstrukce s plochou anténou neposkytuje možnost uhnízdění insektům nebo pavoukům. To snižuje také náročnost údržby.

Mimořádně nízká spotřeba proudu – bezproblémové použití na soběstačných stanicích. Rozsah napájení 9,6 …28 V umožňuje variabilní nalájení (akku, baterie, solární panel nebo síťový adaptér).

Silně zarostlé vody

Vody s vysokým podílem vznášivých látek a naplavenin

Oblasti, ohrožené povodněmi

Soběstačné měřící stanice na odlehlých místech

Stanoviště, ohrožená vandalismem, např. městské a příměstské oblasti

Back