OTT SE 200

Měření stavu vody plovákem řízeným úhlovým kódovacím přístrojem OTT SE 200

Úhlový kódovací přístroj OTT SE 200 je cenově výhodnou alternativou k měřením stavu vody v plovákových šachtách nebo vodoměrných trubkách. Jeho spolehlivý plovákový mechanismus se aktivuje už minimálními změnami stavu vody a dodává přesné hodnoty, které lze analogově nebo digitálně vydat přes standardní rozhraní. Stávající limnigrafy lze tímto SE 200 snadno a rychle digitálně dovybavit.

  • Podzemní a povrchové vody
  • Plovákový snímač
  • Vodní stav
  • Jednoduchá integrace do systému přes standardizovaná komunikační rozhraní
  • ±30 m
  • SDI-12: ±0.003 % z rouzsahu; 4 … 20 mA: ±0.1 % z rozsahu
  • Ne
  • SDI-12 nebo 4 … 20 mA
Vyžádat nabídku nebo poradenství

Flexibilní použití: ve vodoměrných trubkách od 4" (volitelně s montážní sadou), v plovákových šachtách nebo jako cenově výhodný upgrade pro mechanické limnigrafy

Přesné naměřené hodnoty: Plovákové kolo reaguje již na minimální změny stavu vody. Příslušná poloha plovákového kola se elektronicky zaznamená a uloží jako naměřená hodnota.

Optimalizované rozlišení: Možnost přiřazení signálu 4 ... 20 mA ke skutečně potřebnému dílčímu rozsahu měření, tím se získají ještě přesnější naměřené hodnoty

Analogový nebo digitální výstup dat: volitelně rpozhraní 4 … 20mA nebo kombinace 4 … 20 mA/SDI-12.

Volitelně lze dodat s perforovanou pásku: bez prokluzu i při rychlých změnách stavu vody

Vhodný k připojení k externím přístrojům pro sběr dat, k programovatelným řízením (SPS) nebo ukazatelům

Měření stavu vody / hladiny spodních a povrchových vod:

Vodoměrná zařízení s plovákovou šachtou

Vodoměrné trubky od 4"

Upgrade limnigrafů pro digitalizaci naměřených hodnot na místě

Back