Vodočetná lať

Vodočty OTT jako ukazatel stavu vody

<table width="116" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><colgroup><col width="116" /></colgroup><tbody><tr height="20"> <td style="height:15.0pt; width:87pt" height="20" width="116">77.002.051.9.5.CZ</td> </tr></tbody></table>

Vodočty OTT patří do základního vybavení každého místa měření stavu vody nebo odtoku. Podle toho, jestli se vodočet namontuje svisle nebo na hrázi, vyberete si mezi rovnou Lattenpegel nebo šikmou Lattenpegel. Vodočty jsou buď z ocelového plechu, tloušťky 2 mm nebo – pro místa měření s mechanickým zatížením, jako je padání kamení nebo ledu – z hliníkové litiny, tloušťky 5 mm.

  • Povrchové vody
  • Vizuální
  • Vodní stav
  • Referenční měření každé vodoměrné stanice
  • Specifický dle vodoměrné stanice
  • Dělení po 1cm nebo 2 cm
Vyžádat nabídku nebo poradenství

Pro každé místo měření to správné provedení:

Lehčí provedení pro mechanicky méně namáhané vodočty: ocelový plech, 2 mm, bílý email s černými čísly a stupnicí 1 cm, k dodání v délce 200-1200 mm

Robustní provedení, při zatížení padáním kamení, ledu nebo těžkým unášeným materiálem: hliníková litina, 5 mm, bílý nebo žlutý speciální lak, masivní vyvýšená litá stupnice a očíslování (černé) s dílky 2 cm, k dodání v délce 200-1000 mm

Obě provedení jsou k dispozici jak pro montáž na svislých zdech (svislé vodočty), tak také pro nakloněné svahy břehů nebo hrází (šikmé vodočty)

Šikmé vodočty s individuální úpravou: Dílky podle sklonu svahu; délka se získá jako funkce ze sklonu svahu a stavu vody

Možné uchycení na dřevo, kámen, ocel nebo beton

Značky na vodočty, samolepící, 0-1 m

Metrová tabule z ocelového plechu nebo hliníkové slitiny

Měření stavu vody povrchových vod (sledováním hladiny)

Back