Plovákové spínače řady MAC-5  jsou  určeny pro indikaci hladiny různých kapalin v nádržích, bazénech, jímkách, atd. a její bezpečné spínání.
Hlavním rysem těchto spínačů je masivní a relativně těžké tělo. Proto jsou tyto spínače vhodné zejména pro použití v průmyslových a splaškových odpadních vodách, a také v jímkách, kde dochází k víření.
Polypropylenový obal je vyroben s dvojitou vzduchotěsnou komorou. Vysokotlaké lisování  zaručuje i vynikající odolnost proti infiltracím dovnitř spínače.

Vyžádat nabídku nebo poradenství