Na přání zákazníka provádíme technické poradenství v oblasti vodního hospodářství, hydraulické výpočty vodohospodářských objektů četně následních návrhů řešení.

Současně nabízíme úřední měření průtoků v otevřených žlabech, na které jsme získali autorizaci úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a vlastníme za tímto účelem koncesní listinu. Jedná se zejména o stanovení měrných křivek stávajících měrných žlabů. Úřední měření je pro smluvní strany právně závazné.

Vyžádat nabídku nebo poradenství