Zásady ochrany osobních údajů

Pojmy:

Společnost
HYDROMETRICS s.r.o.
Na Vodoteči 186, 250 81 Nehvizdy
Tel./fax: +420 326 993 591
E-mail: info@hydrometrics.cz
Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 85565
   
Ochrana osobních údajů
Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Jsme správcem osobních údajů

 1. Odesláním objednávky nebo projevením zájmu o naše produkty začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. I pohlížením webových stránek může docházet ke shromažďování osobních údajů. Zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  a.    jméno a příjmení uživatele, pokud se jedná o fyzickou osobu
  b.    jméno a příjmení osob pověřených uživatelem ke komunikaci ohledně zakoupení produktů
  c.    jméno, příjmení a pracovní zařazení osob pověřených uživatelem našich produktů a služeb
  d.    adresa bydliště uživatele
  e.    adresa elektronické pošty (e-mail) osob dle písm. a), b), c)
  f.    číslo bankovního účtu uživatele
  g.    telefonní číslo osob dle písm. a), b), c)
  h.    IČ a DIČ uživatele
  i.    obsah telefonické a e-mailové komunikace při řešení servisních požadavků, osob uvedených v 
        písm. c) a při objednávce produktu, osob uvedených v písm. a), b)
  j.    k) uživatelské identifikátory přiřazené uživatelům naší společností


Zpracovávání údajů na základě souhlasu

 1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Užívání produktů není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem, vyžadovaném v e-mailu.
 2. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě
 3. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu účinnosti smluv a 24 měsíců po jejím skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.


Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@hydrometrics.cz.
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily o našich a partnerských produktech, můžete se z odběru odhlásit zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení odběru.
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vás informujeme o souvisejících službách a produktech.
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele dat.
 5. Data, zpracovaná dle zákona, zůstávají do odvolání souhlasu neovlivněna.


Právo podat stížnost příslušnému orgánu

Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
Jako dotčená osoba máte právo na odvolání v případě porušení zákona o ochraně osobních údajů příslušnému dohledovému orgánu.  Příslušným regulačním a dohledovým orgánem je ÚOOÚ.

IP adresy, cookies a další sledovací nástroje
Naše stránky nepoužívají sledování IP adres, ze kterých se připojujete, nepoužíváme žádné „cookies“ ani jiné nástroje jako kupř. Google analytics atd.

Právo na informace, opravu, blokování, vymazání
Máte právo kdykoli v rozsahu platných právních předpisů poskytovat bezplatně informace o vašich uložených osobních údajích, zdrojích údajů, jejich příjemcích a účelech zpracování údajů a v případě potřeby o právu na opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů. Můžete nás kdykoliv kontaktovat (info@hydrometrics.cz). Zodpovíme vám i případné další otázky týkající se osobních údajů.

Kontaktní formulář
Údaje odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře, budou uloženy ke zpracování. Vámi poskytnuté údaje budou odeslány společnosti Hydrometrics prostřednictvím webové platformy společnosti OTT Hydromet GmbH. Údaje budou odeslány jako e-mailová kopie společnosti OTT Hydromet, ale nebudou dále zpracovávány. Zveřejnění těchto údajů se nebude uskutečňovat bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů vložených do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a)  GDPR.

Zrušení vašeho již daného souhlasu je možné kdykoliv. Pro zrušení je dostatečná neformální správa e-mailem na adresu info@hydrometrics.cz. Zákonnost zpracování dat uskutečněných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

YouTube
Pro integraci a prezentaci videoobsahu používají naše webové stránky pluginy z YouTube. Poskytovatelem videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Když navštívíte stránku s integrovaným doplňkem YouTube, připojuje se na servery YouTube. Služba YouTube zjistí, které z našich stránek jste navštívili.
Služba YouTube může spojovat vaše chování v procházení přímo s osobním profilem, pokud jste přihlášen / -á do svého účtu YouTube. Zabránit tomu se dá odhlášením se ze svého profilu.
Používání služby YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. F)  GDPR.
Podrobnosti o zpracování informací o uživatelích naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů YouTube na stránce www.google.com/intl/sk/policies/privacy.