Pro snímání výšky hladiny s následným přepočtem na okamžitou hodnotu průtoku a protečeného množství dodáváme různé přístrojové vybavení. Jeho volba závisí zejména na kvalitě média protékajícího Parshallovým žlabem. Jedná-li se o znečištěné odpadní vody dodáváme zejména ultrazvukové bezkontaktní měření výšky hladiny nebo pneumatické měření. V případě, že se jedná o měření na vyčištěné vodě resp. vodě říční lze použít levnějších přístrojů např. tlakové sondy s odpovídajícím vyhodnocením.
Z ultrazvukové techniky nabízíme zejména čidla PEPPERL+FUCHS včetně vyhodnocovací jednotky RICALC LWVEB firmy RITTMEYER.nebo ultrazvukové průtokoměry řady MS firmy FIEDLER.

Pro měření pneumatické a pomocí tlakových snímačů nabízíme sortiment firmy RITTMEYER.

Všechny výše uvedené systémy lze dále vybavit výstupy pro další zpracování resp. ovládání technologických procesů.

Vyžádat nabídku nebo poradenství