HYDROMETRICS s.r.o.

o nás

Hydrolab HL 4

Hydrolab HL4 od firmy OTT Hydromet patří k další generaci multiparametrových sond k měření kvality vody.

Další informace

OTT MFpro

OTT MF Pro je pro uživatele optimální a zvláště na údržbu nenáročný magnetický indukční přístroj na měření proudění k cenově výhodnému měření průtoku v otevřených korytech.

Další informace

Naše služeb pro oblast energetiky a vodního hospodářství.

  • Úřední měření průtoků
  • Měření průtoků hydrometrováním, a pomocí dalších moderních přístrojů jako kupř. ADCP, OTT ADC, OTT MF Pro, OTT Q liner a pod
  • V uzavřených tlakových potrubích.
  • Hydraulické zkoušky vodních turbin, Vodních strojů, stanovení účinnosti vodních turbin a čerpadel.
  • Tvorba matematických modelů

Konzultační a poradenská činnost'
V oblasti vodního hospodářství a hydrauliky vodohospodářských a energetických objektů.

Vyžádat nabídku nebo poradenství

Software Hydro 11

Na základě dlouholetých praktických zkušeností vyvinuli pracovníci firmy HYDROMETRICS s.r.o. integrovaný systém pro sběr a vyhodnocení dat z měření průtoku pomocí hydrometrických vrtulí případně jiných rychlostních snímačů. Způsob vyhodnocení odpovídá všem mezinárodně platným normám týkajících se této problematiky.

Další informace

Certifikáty a autorizace

Již v roce 1995 získala naše firma jako první v České republice autorizaci Úřadu pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví k výkonu úředního měření průtoků v otevřených žlabech. V současné době vlastníme autorizaci k výkonu úředního měření průtoku vody hydrometrováním a pomocí měrných žlabů a přelivů...

Další informace