Měrný žlab tvořený zužující se vtokovou částí s vodorovným dnem, částí s krátkým hrdlem se dnem skloněným po proudu ve sklonu 3:8 a rozšiřující se výtokovou částí se dnem skloněným proti proudu ve sklonu 1:6. Parshallovy žlaby mají pravoúhlý příčný průřez a velký rozsah šířek hrdla, od velmi malých (0.0254m) až k velkým (15m a více). Středně velké Parshallovy žlaby jsou doporučeny i normou ČSN ISO 9826 jako “standardní měřicí objekty”.
Dodáváme následující typy: Ocelové,    Plastové, Nerezové, Speciální

Všechny námi dodávané žlaby odpovídají podmínkám uvedeným v normě ČSN ISO 9826. Výjimku tvoří speciální měrné žlaby, které jsou uzpůsobeny tak, aby byly schopny převést větší rozsah průtoků než Parshallovy žlaby při zachování požadované přesnosti.

Vyžádat nabídku nebo poradenství