OTT Hydromet GmbH

Německá firma OTT Hydromet je výrobcem přístrojového vybavení především pro hydrologická měření.
Jedná se o oblast měření hladin ve vodních tocích, měření hladin podzemních vod, měření průtoků v řekách, měření srážkových úhrnů atd. Dále vyrábí vodoměrné vrtule pro měření rychlosti proudění vody.

Besta AG

Švýcarská firma BESTA AG vyrábí modulární systém plovákových spínačů TriMod pro průmyslové použití. Stavebnicový systém umožnil vyrobit již více než 9000 různých typů plovákových spínačů. Plovákové spínače jsou určeny i pro ty nejtěžší provozní podmínky. Výjimkou nejsou ani tlaky do 315 barů a teploty do 400°C. Dále firma vyrábí elektronické limitní spínače řady CLS on-off. Řada CLS 4-20 je určena pro kontinuální měření. Jedná se o kapacitní měřící systém

MAC 3

Italská firma MAC 3 vyrábí plovákové spínače řady MAC 3, KEY a další. Spínače lze využívat hlavně v oblasti vodárenství a čištění odpadních vod pro spínání čerpadel. Plovákové spínače  MAC 3 jsou vzhledem k jejich ceně jedním z nejžádanějších typů spínačů u nás.

Oceanscience

Společnost Oceanscience je předním světovým výrobcem vybavení pro hydrologický monitoring. Jedná se zejména o různé typy plavidel pro použití přístrojů ADCP včetně datové komunikace. Společnost je výrobcem dálkově ovládaných plavidel pro měření průtoků pomocí ADCP, a také pro měření morfologie vodních toků a nádrží pomocí dálkově ovládaného sonaru