Průtok

Přesné měření průtoku a protečeného objemu bylo klíčovým sortimentem společnosti  OTT Hydromet, protože jsme náš první  průtokoměr vytvořili  již v roce 1875. Vyberte si z různých přenosných nebo stacionárních měřicích systémů. Naše spektrum zahrnuje jednoduché rychlostní snímače pracující na různých fyzikálních principech, ale také vysoce sofistikované systémy pro stabilní měřicí systémy. Využijte naše dlouholeté zkušenosti a odborné poradenství. Jedna z námi používaných techlologií (akustické – transit time a Doppler, mechanické a indukční) jistě vyhoví i Vašim požadavkům.

OTT SLD

Systém Doppler pro stacionární měření odtoku

Přístroj OTT SLD je samostatný měřící systém pracující na Dopplerově principu pro stálé sledování rychlosti toku a stavu vody v přírodních a téměř přírodních tekoucích vodách.

 • Stacionární
 • Akustická
 • Rychlost proudění
 • Horizontální ultrazvukový snímač pracující na Dopplerově principu pro kontinuální měření průtoku v přirozených tocích a umělých kanálech. Integrovaný filter signálu, komunikační rozhraní MODBUS, výpočet proteklého množství, dosah signálu do 80 m.
 • ± 10 m/s
 • ± 1 % z měřené hodnoty ± 0,5 cm/s

OTT Z 400

Počitadlo pro hydrometrická měřící křídla

Počitadlo OTT Z400 je významným pomocníkem při měřeních proudění hydrometrickými měřícími křídly. Eviduje počet otočení propeleru a v případě potřeby vypočítá rychlost toku.

 • Mobilní
 • Počítadlo impulsů
 • Počet impulsů
 • Malé počítadlo impulsů od mechanických vodoměrných vrtulí s možností přímého výpočtu rychlosti proudění a možností uložení parametrů používaných vrtulí.
 • 50 Hz (680 Ohm), 100 Hz
 • ± 0,01 s / ± 0,5 Impulsu

OTT C2

Měřící křídlo pro měření odtoku /měření proudění OTT C2

Měřící křídlo OTT C2 má zvláště malé rozměry a proto je ideální k měřením proudění/průtoku ve velmi malých hloubkách vody. Oblast použití sahá od malých hlavních toků přes potoky až po modely řek.

 • Mobilní
 • Mechanická vodoměrná vrtule
 • Rychlost proudění
 • C2 - originální a tradiční vodoměrná vrtule v osvědčené kvalitě, pro měření na tyči v mělkých tocích, použitelné od 4 cm hloubky
 • 0,025 … 5 m/s
 • ± 2%
OTT C31

OTT C31

Univerzální měřící křídlo pro měření odtoku OTT C31

Univerzální měřící křídlo OTT C31 se používá již po mnoho desetiletí úspěšně k měření průtoku v potocích, řekách a kanálech. S tyčí nebo plovoucím křídlem jsou možná měření v rychlostech proudění od 0,025 m/s do 10 m/s.

 • Mobilní
 • Mechanická vodoměrná vrtule
 • Rychlost proudění
 • C31 - originální a tradiční vodoměrná vrtule v osvědčené kvalitě, pro použití v přirozených profilech, z mostů nebo hydrometrických lanovek
 • 0,025 … 10 m/s
 • ± 2 %

OTT MF pro

Magnetický indukční přístroj na měření proudění k měření odtoku OTT MF pro

OTT MF Pro je pro uživatele optimální a zvláště na údržbu nenáročný magnetický indukční přístroj na měření proudění k cenově výhodnému (mobilnímu) měření průtoku v potocích, malých řekách, kanálech nebo měřících korytech.

 • Mobilní
 • Elektromagnetická
 • Rychlost proudění a hloubka
 • Bezúdržbový magneticko indukční snímač rychlosti se zabudovaným měřením hloubky pro spolehlivé měření při nízkých rychlostech, turbulentních poměrech a v zarostlých profilech. Použitelný pro měření jak v přirozených korytech, tak i v korytech prismatických
 • 0 … 6 m/s
 • ± 2% z měřené hodnoty ± 0,015 m/s ( 0 … 3 m/s ) a ± 4% z měřené hodnoty ± 0,015 m/s ( 3 … 5 m/s )

Hach FL900

Datalogger pro mobilní měření průtoku měřicími přístroji Hach

Všechny sensory pro mobilní použití – Flo-Dar, Flo-Tote a Sub AV – jsou optimálně nastaveny pro spolupráci se stabilním dataloggerem Hach FL900, který je vhodný také pro venkovní použití.

SubAV / AV 9000

Technologie Doppler k měření průtoku pomocí sensoru proudění SubAV

Sensor proudění Sub AV využívá ultrazvukovou technologii Doppler k měření rychlosti toku a proto je ideální pro média s obsahem unášených nerozpuštěných látek. Rozdílné diagnostické funkce zaručují realistické naměřené hodnoty také v horších podmínkách.

Flo-Dar (Marsh McBirney)

Bezkontaktní měření průtoku pomocí Flo-Dar

Téměř bezúdržbový radarový sensor Flo-Dar měří spolehlivě rychlost průtoku a stav vody/hladiny na malých, přírodních tekoucích vodách a také na umělých korytech. Montuje se nad hladinu vody a tak zůstává stále v suchu.

OTT Qliner 2

Měření odtoku ultrazvukovým systémem Doppler OTT Qliner 2

OTT Qliner 2 je mobilní systém k měření průtoku v otevřených korytech pracující na Dopplerově principu. Robustní systém poskytuje spolehlivé hodnoty měření i v případě pohyblivého dna nebo za povodní.

 • Mobilní
 • Akustická
 • Rychlost proudění a hloubka
 • Akustucký (Doppler) snímač pro měření průtoku metodou měření ve svislicích. Použitelný v tocích do hloubky 20 m. Ovládání pomocí PDA s uživatelským software a bezdrátovým přenosem dat. Stabilní plovák s nízkým odporem i při vysokých rychlostech.
 • ± 10 m/s
 • ± 1 % z měřené hodnoty ± 0,5 cm/s
OTT cable way system in operation

OTT Cable Way Systems

Stationary systems for vertical based discharge measurements

The rugged stationary cable way systems made by OTT provide safety in vertical method based discharge measurement. They are type-tested and designed for long-term dependable operation at rivers or canals.

 • Fixed installation
 • Maintenance-free cable way system for span lengths of up to 160 m. All components are maintenance free. Oil-free gas pressure spring tensioner for span lengths of above 20 m. Electrical or optionally mechanical double-drum winch.
 • Vertical method based discharge measurements
 • Rivers and canals
Surface Water Velocity Radar Sensor for Discharge Systems

OTT SVR 100

Surface Velocity Radar for Measuring Open Channel Flow

OTT SVR 100 is a simple, non-contact, compact surface water velocity radar sensor. Designed for measuring flow in open channels and rivers where reliable velocity data is required continuously, during floods or periods of high concentrations of suspended sediments.

 • Fixed installation
 • Identify data influenced by sensor movement (e.g., wind, traffic) using meta data from integrated vibration and tilt sensors
 • Non-contact surface velocity radar
 • No
 • 0.08 ... 15 m/s (0.26 … 49 ft./s)
Fixed installation of water flow sensor

OTT SLD - Side Looking Doppler Sensor

Water flow meter for longterm data collection of velocity and discharge measurements

The OTT SLD uses acoustic Doppler technology for continuous measurement of water velocity and level in streams, rivers, and canals.

 • Fixed installation
 • Acoustic
 • Flow velocity
 • Side-Looking-Doppler for continuous discharge measurement in rivers and open channels. Discharge calculation based on velocity - index - method. Integrated vessel filter algorithm, Modbus interface and output of total volume of flow (max. interval 1 day).
 • ± 10 m/s
 • ± 1 % of measured value ± 0.5 cm/s
Handheld electromagnetic stream flow meter with automatic discharge calculation

OTT MF pro - Water Flow Meter

Handheld electromagnetic water flow meter with automatic discharge calculation

The OTT MF Pro is a user-friendly, low maintenance electromagnetic current meter for cost-efficient in-stream discharge measurement.

 • Spot
 • Electro-magnetic
 • Flow velocity and water depth
 • Low maintenance magnetic - inductive probe with level measurement for reliable flow measurements. Works well in low flow and turbulent conditions, cross - sections with weed growth and pollution. Applicable in streams and conduits.
 • 0 … 6 m/s
 • ± 2% of measured value ± 0.015 m/s ( 0 … 3 m/s ) and ± 4% of measured value ± 0.015 m/s ( 3 … 5 m/s )
OTT Qliner 2 – Doppler technology for mobile discharge measurements

OTT Q Liner2 ADCP Boat

Acoustic Doppler Current Profiler for surface water discharge measurement

OTT Qliner 2 – Doppler technology for mobile discharge measurement in rivers and channels. The robust system delivers reliable measurements even in moving sole conditions or at flood situations.

 • Spot
 • Acoustic
 • Flow velocity and depth
 • Acoustic water profiling instrument for section by section discharge measurements in rivers and open channels up to 20 m water depth. Operated by PDA user software with Bluetooth data transmission. Low flow resistance and high boat stability.
 • ± 10 m/s
 • ± 1% of measured value ± 0.5 cm/s