Parshallovy měrné žlaby lze použít pro měření průtoků na kanalizacích, čistírnách odpadních vod, na výpustích z kanalizací nebo nádrží, na zavlažovacích a odvodňovacích objektech, na čerpacích stanicích, na vodních tocích atd. Jejich zabudování je velmi jednoduché a nevyžaduje proto vysoké investiční náklady. Menší žlaby lze zabudovat přímo do stávajících kanalizačních šachet.

Vyžádat nabídku nebo poradenství