OTT Qliner 2

Měření odtoku ultrazvukovým systémem Doppler OTT Qliner 2

OTT Qliner 2 měří na každé měřené svislici vertikální profil rychlosti a hloubku vody. Prostřednictvím propojení přes bluetooth se všechna data předávají online do obslužného přístroje a tam se zpracovávají. Na konci měření je ihned k dispozici hodnota průtoku, vypočítaná podle mezinárodních standardů. Robustní měřící systém je ideální pro použití při povodních.

 • Mobilní
 • Akustická
 • Rychlost proudění a hloubka
 • Akustucký (Doppler) snímač pro měření průtoku metodou měření ve svislicích. Použitelný v tocích do hloubky 20 m. Ovládání pomocí PDA s uživatelským software a bezdrátovým přenosem dat. Stabilní plovák s nízkým odporem i při vysokých rychlostech.
 • ± 10 m/s
 • ± 1 % z měřené hodnoty ± 0,5 cm/s
Vyžádat nabídku nebo poradenství
 • Spolehlivá data: přesně pracující senzorika a inteligentními vyhodnocovacími algoritmy; měření podle klasické metody svislic poskytují přesné výsledky i v případě pohyblivého dna  – GPS nebo Bottom-Tracking nejsou nutné.
 • Výpočet průtoku podle mezinárodních standardů (EN ISO 748 a USGS, Mid Section), automatické generování profilu průřezu z naměřených hloubek ve svislicích
 • Bezpečnost při měření: Člun se umístí pomocí lanového jeřábu nebo manuálně a řídí se na dálku, vstup do vody není nutný. Stabilní úvazy se upevní rychle a bezpečně kolíčky, lanové vedení usnadňuje ustavení člunu do správné polohy. Nejsou zde mechanicky ovládané části, které by se mohly zablokovat.
 • Snadná manipulace: dobře známý postup měření, rychlé zapnutí/vypnutí přes fóliovou klávesnici, dobře viditelné LED-kontrolky, snadno demontovatelná baterie pro pohodlné nabíjení, obslužný přístroj se srozumitelným softwarem
 • Software OTT Qreview v ceně: přenos dat do PC, vizualizace a dodatečné zpracování dat, export do běžných vyhodnocovacích programů ( např. BIBER, SoftwareQ)
 • Menší a středně velké řeky s rychlostí toku do cca 10 m/s a s hloubkou vody mezi 35 cm a 20 m.
 • Pro měření při povodních
 • Na příkrých stěnách břehů
Back