OTT SLD

Systém Doppler pro stacionární měření odtoku

Přístroj OTT SLD stále sleduje rychlost toku a stav vody v přírodních a téměř přírodních tekoucích vodách. Energeticky úsporný systém  pracující na Dopplerově principu vypočítá průtok volitelně interně nebo prostřednictvím připojeného dataloggeru a podává i při povodních a vysokém podílu vznášivých látek spolehlivé výsledky měření. Lodní filtr a analýza síly signálu zajišťují navíc hodnověrná data.

 • Stacionární
 • Akustická
 • Rychlost proudění
 • Horizontální ultrazvukový snímač pracující na Dopplerově principu pro kontinuální měření průtoku v přirozených tocích a umělých kanálech. Integrovaný filter signálu, komunikační rozhraní MODBUS, výpočet proteklého množství, dosah signálu do 80 m.
 • ± 10 m/s
 • ± 1 % z měřené hodnoty ± 0,5 cm/s
Vyžádat nabídku nebo poradenství
 • Kromě rychlosti toku, stavu vody a průtoku lze zjistit také absolutní množství vody v m³ na časovou jednotku – to usnadňuje výpočet odběrů vody
 • Systém může samostatně vypočítat průtok; alternativně je měření průtoku možné také v externím dataloggeru, např. OTT netDL.
 • Pro bezproblémovou komunikaci s dataloggery nebo systémy řízení procesu jsou k dispozici rozhraní, jako SDI-12 nebo Modbus
 • Lodní filtr eliminuje rušivé vlivy, způsobené loděmi nebo plovoucím materiálem.  
 • Sensor se instaluje pouze na jedné straně toku, což omezuje práci ve vodě na minimum.  
 • Speciální úchyt na stěnu (příslušenství) nabízí nejlepší ochranu a zjednodušení údržby: K čištění lze sensor z vody vytáhnout bez problému tažením po C-profilu.
 • Stále měření průtoku v přírodních a téměř přírodních tekoucích vodách.
 • Kanály lodní dopravy, zavlažovací kanály nebo kanály provozní/užitkové vody
 • Vhodné také pro malé vodní toky, protože minimální velikost jednoho měřícího článku činí jen 20 cm
 • Předurčeno pro toky s vysokým podílem sedimentu a oblasti, ohrožené povodněmi
Back