Elektrokontaktní hladinoměr série KL 010

Elektrokontaktní hladinoměr série OTT KL 010 Měření stavu vody ve studních a trubkách ke sledování spodní vody pomocí OTT KL 010

Elektrokontaktní hladinoměr série KL 010 slouží k rychlému a přesnému určení stavu vody v oblasti spodních vod.

Jsou vhodné jak pro kontrolní měření například ve vodoměrných trubkách nebo studničních šachtách (měření hladiny), tak také ke sledování čerpacích zkoušek.

Elektrokontaktní hladinoměr KL010 slouží k čistému měřeníhvýšky hladiny. Jakmile se hlava sondy dotkne vodní hladiny, obdržíte zvukový a světelný signál a můžete si přečíst vzdálenost mezi vztažnou rovinou a vodní hladinou.

Pro hloubku od 15 do 750 m

Elektrokontaktní hladinoměr KL 010 TM je navíc vybaven teplotním čidlem a LCD ukazatelem. Vhodný také pro měření hloubkového profilu.

Pro hloubku od 25 m do 500 m

Elektrokontaktní hladinoměr KL 010 TCM obsahuje navíc sensor vodivosti a má display pro zobrazení hodnot teploty, vodivosti a TDS (množství rozpuštěných látek). Také k vytváření profilů teplot a vodivosti.

Pro hloubku od 30 m do 500 m

  • Podzemní vody
  • Měřicí pásmo
  • KL 010: Výška hladiny/hloubka; KL 010 TM: Výška hladiny/hloubka, teplota; KL 010 TCM: Výška hladiny/hloubka, teplota, vodivost
  • KL 010: Robustní konstrukce při malé hmotnosti, jednoduché ruční navíjení klikou; KL 010 TM: +LCD displej pro zobrazení teploty, nevyžaduje následné kalibrace; KL 010 TCM: +LCD displej pro zobrazení teploty a vodivosti, automatická kompenzace teploty
  • KL 010: Délky pásma: 15, 25, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 500 a 750 m; KL 010 TM: Délky pásma: 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300 a 500 m; KL 010 TCM: Délky pásma: 30, 50, 100, 150, 200, 250 a 500 m
  • KL 010: 0,1 % odečítané hodnoty; KL 010 TM: 0,1 % odečítané hodnoty, Teplota: ± 0.1 °C; KL 010 TCM: 0,1 % odečítané hodnoty, Teplota: ± 0.1 °C, Vodivost: min. ± 2μS/cm
  • optické (světelná indikace/LED) a akustické; KL 010 TM: +LCD displej; KL 010 TCM: +LCD displej
Vyžádat nabídku nebo poradenství

Přesně pracující štíhlá sonda z ušlechtilé oceli – vejde se do vodoměrných trubek od 1"

Nastavitelný bubínek s měřítkem, se snadným chodem, ve stabilním rámu. Bubínek má praktický úchyt pro pohodlné přenášení

Odolné, délkově stabilní měřítko s dobře čitelnými dílky v cm, dm a m

Akustická a optická signalizace, jakmile se sonda dotkne vodní hladiny

 

Elektrokontaktní hladinoměr KL010

Volitelně: Základní tlačítko k určení hloubky vodoměrných trubek nebo vrtných otvorů

Elektrokontaktní hladinoměr KL010 TM

Navíc s velkým displejem pro snadné odečítání dat o teplotě; snadná kontrola stavu baterie díky kontrolnímu tlačítku

Elektrokontaktní hladinoměr KL010 TCM

Přehledný ukazatel hodnot teploty, vodivosti a TDS na velkém displeji s osvětlením pozadí; stav baterie je vidět po zapnutí přístroje na displeji

V závislosti na obsahu iontů ve vodě lze nastavit citlivost sensoru stavu vody.

Automatická, příp. individuálně nastavitelná kompenzace teploty pro možnost srovnání měření.

Výpočet TDS lze podle potřeby zapnout nebo vypnout; faktor pro výpočet lze individálně konfigurovat, podle měřeného média (sladká, mořská voda, speciální použití)

Měření výšky hladiny ve vodoměrných trubkách, studničních šachtách a nádržích

Kontrolní a kalibrační měření na místech s přístroji ke sběru dat o spodní vodě

Speciální použití: Stanovení hladiny elektricky vodivých kapalin v libovolných nádobách.

Volitelně: Stanovení hloubky ve studničních šachtách, vodoměrných trubkách nebo vrtných otvorech pomocí základního tlačítka

Kontrolní měření při čerpacích zkouškách

KL 010 TM

Vytvoření profilu teploty, také u povrchových vod

Doložení lokálních procesů proudění ve spodních vodách

Kontrola antropogenních vlivů na teplotu spodní vody

KL 010 TCM

Vytvoření profilu teploty a vodivosti, také u povrchových vod

Prověření intruze slané vody v pobřežních oblastech

Indikátorová měření při imisních čerpacích zkouškách

Krátká bodová měření  při potenciálním zatížení škodlivými látkami, také na menších vodních tocích

 

Back