OTT CTD

Přístroj na sběr dat o spodních vodách – stav vody, teplota a vodivost OTT CTD

Přístroj na sběr dat o spodních vodách OTT CTD zaznamenává stav vody, teplotu a vodivost vody. Od článku k měření vodivosti přes kabel sondy až po pouzdro z ušlechtilé oceli, odolné proti slané vodě – všechny komponenty jsou zvláště robustní a odolné. Proto je OTT CTD ideální pro monitoring v potenciálně ohrožených oblastech, jak ve spodnch vodách, tak také v povrchových vodách. Vejde se do vodoměrných trubek od 1".

  • Podzemní a povrchové vody
  • Relativní snímač tlaku s keramickou membránou + snímač vodivosti se 4 grafitovými elektrodami
  • Vodní stav/tlak, teplota vody, vodivost
  • Pro vrty od průměru 1", jednoduše vyměnitelné baterie na místě (alkalické nebo lithiové), možná kombinace s GSM/GPRS jednotkou OTT ITC
  • Vodní stav: 0 … 4, 10, 20, 40 a 100 m Vodivost: 0,001 … 2,000 mS/cm, 0,10 … 100,00 mS/cm
  • Vodní stav: ± 0,05% z rozsahu měření Vodivost: 0, 001 … 2,000 mS/cm, ±0.5% z měřené hodnoty; 0,10 … 100,00 mS/cm ±1,5% z měřené hodnoty
  • Ano
Vyžádat nabídku nebo poradenství

Design článku na měření vodivossti se 4 elektrodami je odolný proti znečištění; chyby měření z důvodu polarizačních efektů jsou vyloučeny.

Měřící článek je ze závodu kalibrován, takže sonda je ihned připravena k použití

Datová paměť 4 MB pro cca 500.000 naměřených hodnot: ideální pro dlouhodobé použití nebo krátkodobé studie s vysokou intenzitou dat.

Obslužný software s pohodlným vedením uživatele pro všechny důležité funkce

Snadno přístupné infračervené rozhraní pro pohodlnou komunikaci s laptopem nebo tabletovým PC: rychlá kontrola naměřených hodnot, rychlé čtení dat na místě.

Baterie a kapsle se sušícím prostředkem jsou přístupné přímo přes kryt studny: Sonda se nemusí vytahovat z vody, nářadí není zapotřebí,

Dálkový přenos dat via GSM/SMS/GPRS pomocí : dodatečné vybavení je možné bez problémů, bez dalšího propojení

Monitoring ve spodních a povrchových vodách

Sledování intruze slaných vod v pobřežních vodách

Monitoring studen s pobřežním filtrátem

Renaturizace někdejších pískoven a štěrkoven nebo vlhkých biotopů

Rekultivace míst se starými zátěžemi a devastovaných ploch povrchových dolů

Umělé obohacení vodonosných vrstev spodních vod

Zjištění geogenního zasolení spodních vod

Kontrolní měření v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech

Zjištění prostorového rozdělení vodivosti a teploty vody

Monitoring při zavlažovacím polním hospodářství, zvláště v aridních a semi-aridních oblastech

Back